Passion for godt arbejdsmiljø - også digitalt

Specialist i forebyggelse af digital udbrændthed


Jeg er entusiastisk optaget af, hvordan den teknolo-giske udvikling på både god og udfordrende vis er med til at forandre vores sociale liv. Mit udgangspunkt er bevidst kritisk konstruktivt – jeg er vild med min smartphone, tablet og den bærbare pc, men jeg men-er, at vi, både organisationer og medarbejdere, skal blive langt mere bevidste brugere af teknologien.

Jeg er specialist i psykologien, fordelene og udfor-dringerne ved, at teknologien skaber flydende græn-ser mellem arbejde og fritid, og jeg ved, hvor fokus skal rettes hen, hvis jeres virksomhed skal diskutere og forandre jeres praksis i retning af bedre digital trivsel. 


Flydende grænser er ikke det samme som grænse-løshed – det ene kan potentielt øge work-life-balance, men det andet holder ingen mennesker til på den lange bane.


Uddannelsesbaggrund 

Som kandidat i pædagogisk psykologi og med en grunduddannelse som lærer har jeg styr på de aktu-elle hjørner af organisations-, teknologi- og stress-forskningen, men også at det bliver formidlet på en vedkommende, humoristisk og involverende måde.


Et psykomaterielt perspektiv på arbejdsmiljø


Arbejdsmiljø har traditionelt været anskuelt som hhv. psykisk eller fysisk arbejdsmiljø. Det mindset er ikke tidssvarende, hvis vi skal forstå, hvordan fysiske, materielle, vilkår indviker på de sociale aspekter af vores arbejdsliv. Indførelsen af fx smartphones og bærbare arbejdscomputere, noget materielt, har forandret vores sociale inter-aktioner og samarbejde grundlæggende. Derfor kan arbejdsmiljø bedst forstås som psyko-materielt - bestående af både sociale og materielle dele, der forandrer hinanden gensidigt på godt og på ondt. Derfra tager jeg mit faglige afsæt. 

Uddannele


  • Kandidatspeciale i organisationspsykologi
  • Specialiseret i tilgængelighed, digitalt arbejdsmiljø og stress

Erfaren formidler


  • Læreruddannet
  • 15 års erfaring med formidling
  • Kursusinstruktør
  • Vejleder