Få styr på organisationens digitale vaner

Jeg leverer foredrag og workshops til medarbejdere, ledere og bestyrelser i både offentlige og private virksomheder. Mine oplæg tilpasses altid den enkelte kontekst og organisation, så vores tid sammen bruges på en måde, hvor deltagerne kan identificere sig med indholdet.

Medarbejder i tilgængelighedens tidsalder

- Medarbejdernes digitale trivsel er også et organisatorisk ansvar


Hvordan skal vi som ledere, kolleger og organisationer håndtere de nye arbejdsvilkår og psykologiske risici, som følger med den teknologiske udvikling, der i disse år slører grænserne mellem arbejde og fritid?Det spørgsmål er omdrejningspunktet i oplægget ”Medarbejder i tilgængelighedens tidsalder”, der kaster lys over, hvordan smartphones, tablets og bærbare computere i disse år er med til grundlæggende at forandre samfundets tilgængelighedsnormer, hvilket bestemt ikke er risikofrit for hverken ledere eller medarbejdere.

Foredragets udgangspunkt er pragmatisk: Teknologi er fantastisk og gør enormt mange ting lettere i vores hverdags- og arbejdsliv – ingen af os ville undvære teknologiens fleksibilitet. Men der er en lang række spørgsmål, vi bliver nød til at stille os selv som organisationer, når medarbejderne pludselig har mulighed for at arbejde uafhængigt af tid og sted. Hvordan håndterer vi fornuftigt balancen mellem medarbejdernes behov for fleksibilitet, og vores organisationers behov for, at de også engang imellem kobler af?

 

Med udgangspunkt i organisationspsykologi og teknologiforskning får I

  • Indblik i aktuel viden om, hvordan konstant tilgængelighed kan stresse både psyke og krop
  • Viden om, hvordan organisationers normer for tilgængelighed bliver til og påvirker medarbejderne
  • Konkret inspiration til, hvordan både I og medarbejderne kan udvikle digitale vaner, der ikke udfordrer jeres kolleger

 

Digital trivsel er også et organisatorisk ansvar

I disse år vil vi enormt gerne gøre mange ting, herunder også tilskyndelsen til at leve et ”altid på”-liv, til et personligt og individuelt ansvar. Sandheden om, hvorfor nogen mennesker arbejder fleksibelt og evt. konstant er tilgængelige for arbejdspladsen er bare mere nuanceret end det. Organisationskultur og organisatoriske tilgængelighedsnormer spiller nemlig også en stor rolle for den enkeltes valg. Foredraget leverer perspektiv og ideer til, hvordan både den enkelte, men også organisationen, kan arbejde med det.

 

 

Dette indhold tilbydes som både fyraftensmøde (45 min), foredrag (én time) og workshop (halvanden time), og kan tilpasses jeres organisations behov. 

Temaer, der kan tages op:
- Brug af sociale medier til arbejdsrelateret kommunikation.


- Hvad accelererer tilgængelighedsforventninger i en virksomhed?


- Hvordan kan man arbejde fleksibelt uden at udfordre sine kollegers work-life-balance?


- Hvordan teknologi er "engaging by design", og hvordan vi tager kontrollen tilbage.Kommende arrangementer

2021

"Lærer i tilgængelighedens tidsalder"


Workshops i hele landet med Frie Skolers Lærerforening 

Kontakt mig for et uforpligtende tilbud til jeres virksomhed.